Olivier PALSTERMAN, notaris te Brussel

 

Olivier PALSTERMAN

notaris te Brussel

 

Olivier PALSTERMAN - société notariale

Rue Van Orley - Van Orleystraat 1
1000 Brussel
Tel. (02) 219.53.23
Fax. (02) 223.48.08

BV
BTW BE 0829337825
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Is een samenlevingsovereenkomst nuttig?

30 september 2022

Heb je al eens nagedacht over een samenlevingsovereenkomst? Een samenlevingsovereenkomst is een mooi extraatje voor ongehuwde koppels die net wat meer willen regelen. En dat kan het verschil uitmaken. Want ongehuwde koppels genieten niet van dezelfde wettelijke omkadering als gehuwden. Met een samenlevingsovereenkomst leg je bijvoorbeeld vast wie wat bezit en wie wat betaalt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in een gezin met pluskinderen kan het behoordelijk ingewikkeld worden. Goede afspraken maken dan goede partners. Maar een samenlevingsovereenkomst is ook bijzonder nuttig om te anticiperen op een eventuele breuk. En niet te vergeten... een samenlevingsovereenkomst kan écht het verschil uitmaken als een wettelijke samenwonende  zijn partner verliest aan een beroepsziekte of een arbeidsongeval. 

Hoezo? Dat lees je allemaal in onze nieuwe FAQ

Bron: Fednot

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november 2022

28 september 2022

Van plan om binnenkort je woning te verkopen? Vergeet niet te denken aan het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van voor 2001. Wie binnenkort overgaat tot de verkoop van zijn woning, neemt best tijdig contact op met een gecertificeerd asbestdeskundige.

Contact opnemen met een asbestdeskundige inventarisatie

Het zijn speciaal opgeleide asbestdeskundigen (‘asbestdeskundige inventarisatie’) die de asbestinventarisatie van woningen voor hun rekening nemen. Zo’n deskundige kan je sinds 1 juli contacteren met oog op het opstellen van een asbestattest. Het asbestattest vertelt meer over de asbestveiligheid van een woning. Asbest is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die – ingeademd – aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen. Asbest werd vroeger vaak in woningbouw gebruikt (tot het verboden werd). Hierdoor is het nog steeds in veel gebouwen terug te vinden. Het asbestattest is tien jaar geldig.

De lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kan je terugvinden op de site van de OVAM.

Bron: Fednot

Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?

23 september 2022

De notaris heeft niet alleen een informerende én adviserende rol bij een verkoop. Hij heeft ook een belangrijke meldingsplicht ten opzichte van de fiscus. Hij schrijft de ontvanger van de directe belastingen en het btw-kantoor aan omdat hij wettelijk verplicht is te informeren naar de fiscale toestand van de verkoper. En wat als de verkoper nog belastingen verschuldigd is? Dat lees je in onze nieuwe FAQ

 

Bron: Fednot

 

Edouard MAESEELE
Kandidaat-notaris

e.maeseele(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Michele MOEREMANS
Licentiate in de rechten
Master in het notariaat

m.moeremans(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Aude TREVISAN
Master in de rechten
Master in het notariaat

A.Trevisan(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Antoine Logé
Master in de rechten
Master in het notariaat

a.loge(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Alice Desmecht
Master in de rechten

a.desmecht(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Chiara D'Aleo
Master in de rechten

c.daleo(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Yen Ying CHOU
Notarieel medewerkster

y.chou(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Gabriela Angulo Murcia
Notarieel medewerkster

G.AnguloMurcia(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Céline VERMOESEN
Notarieel medewerkster

C.Vermoesen(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

Valérie PALSTERMAN
Notarieel medewerkster

v.palsterman(plaats the 'at' sign hier)mail-not.be

 

Olivier PALSTERMAN - société notariale

Rue Van Orley - Van Orleystraat 1
1000 Brussel
Tel. (02) 219.53.23
Fax. (02) 223.48.08

 
Historiek

Historiek

Opvolger van:
Notaris Roland REGOUT

Notaris Guy CAEYMAEX

Verlofperiodes